Jdi na obsah Jdi na menu
 


AirCrashers - jsme nadšenci pro létání s RC modely

Od našich začátků, v roce 2007, jsme létali jen s "elektrama", a létáme s nimi občas dodnes, kdy jsme "přesedlali" na modely jetů s turbínovým pohonem. Do létání s RC modely jsme šli dost po hlavě, a víceméně bez toho, abychom se nejdříve poradili se zkušenějšími kolegy. Zažili jsme proto, zejména v těch začátcích, hodně karambolů, které naštěstí vždy znamenaly "jen" další finanční náklady.

Dodnes se nám však nehody nevyhýbají, a proto jsme je neopoměli popsat ani zde. Možnost zničení modelu bereme jako nepříjemnou, ale i jako nedílnou součást této záliby, ke které může dojít kdykoliv - technickým selháním, chybnou pilotáží, náhlou změnou počasí nebo cizím zaviněním.  I když se budeme snažit sebevíc,  nikdy si nemůžeme být na 100 procent jisti, že k havárii nemůže dojít, tak jak to názorně ilustruje i níže připojené video havárie modelu našeho daleko zkušenějšího kolegy.

Vedle havárií zde naleznete i další informace a zážitky z počátků našeho létání s RC modely. 

V roce 2016 se nám podařilo úspěšně zalétnout prvý model s turbínovým motorem a od té doby jsme přestali referovat o našich aktivitách na tomto webu - namísto toho jsme začali soustředit naši prezentaci do videí umísťovaných na kanál "AirCrashers" na YouTube -  https://www.youtube.com/user/aircrashers       

 

      

 

  

 

          

AirCrashers - A bunch of enthusiasts for flyin´ the RC models

Since our beginnings back in 2007 we flew with the "electrics" only. And we fly them occasionally even today when we´ve been almost solely engaged in flying the jets powered by jet engines. We started flying the RC models in quite a bit hasty style and more or less without seeking an advice from our more experienced colleagues. We went through our own experience, our way with a lot of crashes at the beginning especially, fortunately that always meant additional financial costs "only".

We cannot avoid accidents even today, so we do not want to ignore them in here either. We understand that a chance of destroying a model is both an unpleasant and integral part of the hobby which can happen anytime due to a technical failure, faulty control, sudden change of weather or by someone else´s fault. No matter how much we try to do our best, we can never be 100 per cent sure that a crash may not happen as shows the attached video of a crashing model of our more experienced colleague.   

    

You can also find more information about flying RC models here.  

2016 marks the year when we flew our first and successful maiden with a jet powered model and all of our activities could have been followed on the YouTube channel "AirCrashers" since:  https://www.youtube.com/user/aircrashers